Anyakönyv - Anyakönyvi dokumentációk

Az anyakönyvek az Országos, illetve a Békés Megyei Levéltárban találhatók meg. Az endrődi Honismereti Alapítvány és a gyomai Szülőföld Baráti Kör közös összefogással, jelentős anyagi áldozatvállalással készíttetett róluk fotófelvételeket. Eredeti szándékuk szerint, az elkészült anyagot a városi könyvtáron keresztül bocsájtják a közjavára, a közszolgálatára.

A gyomaiban evangélikus, izraelita, katolikus és református, az endrődiben a katolikus anyakönyvek fotómásolatai láthatók.

A több mint 20.000 lap időrendi sorrendben van. A legkorábbi adatok Endrőd: 1733., Gyoma: 1774.

A két település adatai közül a Gyomai adatok 1895-ig vannak meg; az Endrődiek: születések 1915-ig, házasságok 1945-ig, a halálozások 1975-ig.

Az anyakönyvek lapjai képdokumentumok, az érdeklődőknek saját maguknak kell az adatokat megkeresni, akár a valódi anyakönyv esetében. A lapokra kattintva látható az anyakönyv aktuális oldala, oldalpárja. Ha a letöltés gombra kattintanak, a kép nagyobb méretű, megnyitható, tovább nagyítható, mozgatható lesz. Az anyakönyv olvashatóságát nagyban befolyásolja az is, hogy aki éppen az időben vezette, milyen kézírással írt.

Jó böngészést kívánunk, probléma esetén forduljanak bizalommal a könyvtárosokhoz, vagy küldjenek részünkre e-mailt.

 

digdok helytorteneti kiadvanyok endrodi fuzetek 101991-ben jelent meg az Endrődi Füzetek című sorozat első száma. A sorozatot tíz kötetestre tervezték, s a kiadó célja az volt, hogy bemutassák Endrőd régmúltját. Az endrődi emberek mindennapi életét a születéstől a halálig, az ünnepeiket, kézműves-és népművészetüket, a még élő és a már feledésbe merült népszokásokat kívánták összegyűjteni és közreadni.

 

A sorozat valamennyi, tervezett kötete elkészült. A záró, 10. kötet 2014-ben jelent meg. A tematikus kötetek az Endrődön élő idős emberek visszaemlékezései alapján készültek, ahol lehetett, bőséges illusztrációval tették szemléletesebbé a szöveget. Köszönet és elismerés illeti alapos munkájukért a sorozat szerkesztésében, illetve az egyes kötetekben közreműködő személyeket, a hatalmas és igen értékes az a gyűjtőmunka során. A kötetekben ízes tájnyelven közzétett visszaemlékezések, történeti, néprajzi leírások révén nemcsak Endrőd múltja, kultúrája bontakozik ki, hanem a szülőföld szeretete is megérinti az olvasót

 

Zöldnapok

A vizek védelme

Természeti értékeink hazánkban

Őshonos állatok

Invazív fajok a Körös-Maros Nemzeti Parkban