Bajzáth Mária mesepedagógiai előadásai

bajzath maria mesepedagogiai eloadasai smA Kis Bálint Általános Iskolával együttműködve a Kis Bálin Napok keretein belül Bajzáth Mária volt könyvtárunk vendége. Négy különböző korcsoportnak, az életkori sajátosságoknak, igényeknek megfelelő meséléssel ragadta magával hallgatóit Bajzáth Mária. A gyerekek nem passzív befogadói voltak a meséknek, mondókáknak, hanem aktív résztvevői a történéseknek, valódi élménnyel lettek gazdagabbak. A mesepedagógia lényegéről így vall az előadó:
„Sokféle szerepben és helyzetben, naponta tapasztalom a népmese, a dal, a játék, a tánc felemelő és megtartó erejét, hiszek abban, hogy segítségükkel hidat lehet építeni, múlt és jelen, fönn és lenn, ember és ember között. Újra gondolt, korszerű és gyerekközpontú pedagógiai módszerekkel összekapcsolva és élővé téve a hagyományt, – a mesélés, mondókázás, népi játék, népdal beépítése a tanításba, az intézményes és családi és nevelés gyakorlatába-, kimeríthetetlen erő és örömforrást rejt, minden gyerek, pedagógus és szülő számára.”

A program a TOP-7.1.1-16-H-ESZA2019-00565 Nekem szülőhazám: helyi hagyományőrzés a Határ Győző Városi Könyvtárban projekt keretében valósult meg.

Képek a Galériában