Védett lepkék a Körös-Maros Nemzeti Parkban

Védett lepkék

Kis színjátszólepke

A kis színjátszólepke erdőszéleken, meszes talajú elegyes erdők tisztásain, erdei patakok mentén és különösen folyók, tavak menti fűz–nyár ligeterdőkben él. Fák, főleg nyárfák kicsorgó nedveit szívogatja. A síkságokon két nemzedéke fejlődik ki. Az elülső szárny hossza 3,2–3,5 centiméter. A hímek szárnya éles ibolyás vagy kékes interferenciaszínnel csillog.

Nagy rókalepke

A nagy rókalepke eurázsiai jellegű erdei faj, nagyobb erdőkben, illetve azok közelében él. Az imágók márciusban tűnnek fel; szívesen szívogatják a sérült fák nedvét. Az imágók telelnek át padlásokon, melléképületekben, fák üregében és farakásokban. Petecsomóit tavasszal a szil, a fűz vagy más fák ágcsúcsaira rakja. A kis hernyók lombfakadáskor kelnek ki. Eleinte társasan, közös szövedékben élnek; nagyobb korukban szétszélednek, többféle lombhullató fa levelein is megélnek.

Kis fehérsávoslepke

A kis fehérsávoslepke előfordulási területe Kelet-Európától kezdve (beleértve a Kárpát-medencét is), Ázsia mérsékelt övének nagy részén, délen Indiáig, keleten pedig Japánig tart. Tengerszint fölötti 200-1550 méteres magasságban is megtalálható. A szárnyakon sötét alapon fehéres sávok és azokból letört foltozások láthatók. A hernyó fekete lednekkel, tavaszi lednekkel és fehérakáccal táplálkozik. Élőhelyétől függően május-június, valamint július-augusztus közöt repül.

Kéköves bagolylepke

A kéköves bagolylepke vegyes lombhullató erdőkben, a vízpartokon és az utak mellett él. Mivel a 20. század közepén a száma nagyon lecsökkent, így ez a faj már a Vörös Listára került. Az éjszakai lepkék július közepétől október közepéig repülnek. Az áttelelő tojások májusban kelnek ki, a hernyó júniusban gubózik be. A hernyó tápnövénye a nyár, tölgy, nyír és az éger. A molyokat a fa nedve vonzza.

Díszes tarkalepke

A díszes tarkalepke Magyarországon elsősorban a síkvidéki keményfaerdők lakója. Az imágók május-júniusban repülnek, főleg reggel-délelőtt és kora délután; ezután a lombkoronában pihennek. Nektárral táplálkoznak, fő forrásaik az erdei, erdőszéli magaskórósok növényei. A díszes tarkalepke különösen érzékeny környezete változására, mert életciklusához egyszerre van szüksége a cserje-, fa- és lágyszárúszint növényeire.